Ασφάλιση πιστώσεων

Γενικά

Η ασφάλιση πιστώσεων καλύπτει μία επιχείρηση από την μη πληρωμή των επί πιστώσει οφειλών των αγοραστών λόγω αφερεγγυότητας. Είναι μία εξειδικευμένη ασφάλιση και πρέπει να φτιαχτεί ένα συμβόλαιο στα μέτρα του ασφαλισμένου. Εκπονούνται συμβόλαια για την εσωτερική αγορά, για μικρούς και μεγάλους αγοραστές, για όλες τις χώρες που μπορεί να εξάγει ο ασφαλισμένος, για κρατικά μονοπώλια, για μεμονωμένους αγοραστές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μειώνουμε το άμεσο κόστος σας.

Σας συμβουλεύουμε σε όλη τη διάρκεια του έτους (διακανονισμοί, δηλώσεις παρατάσεων, δηλώσεις ζημιών).

Σας ενημερώνουμε με σφαιρικό τρόπο (δίνουμε πληροφορίες για τον ανταγωνισμό, πληροφορίες για το εξωτερικό – πελάτες και προμηθευτές σας – κλπ).

Σας παρέχουμε λύσεις καινοτομίας για να προχωρήσετε στο μέλλον.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πλεονεκτήματα

Ισχυροποιούμε τη θέση της εταιρείας σας για τους ακόλουθους λόγους: 

Διαχειριζόμαστε άριστα κάθε πιστωτικό σας κίνδυνο. 

Σας συμβουλεύουμε για την χρηματοδότησή σας – από τράπεζες ή εταιρείες factoring – με εκχώρηση του συμβολαίου πιστώσεων. 

Σας δίνουμε πληροφορίες για τυχόν εγγυητικές που λαμβάνετε. 


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Θετικά αποτελέσματα για την επιχείρηση: 

  • Προστασία του εισοδήματος 
  • Αύξηση κερδών 
  • Συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά έναντι των ανταγωνιστών 
  • Προστασία της ρευστότητας 
  • Υψηλότερη πιστωτική αξιολόγηση  
  • Ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση 
  • Έγκαιρη προειδοποίηση 
  • Απελευθέρωση κεφαλαίων 
  • Βελτίωση των δεικτών 
  • Χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Είπαν για μας

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΑΘΗΝΑ: Αμαρυσίας Αρτέμιδος 4, 15124, Μαρούσι Τηλ: +30 2106109921 +30 2106180786
Φαξ: +30 2106109922

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Γ. Παπανδρέου 1, 54645 Τηλ: +30 2310860910, +30 2310869391
Φαξ: +30 2310869390