Ασφάλιση για Ιδιώτες

Ασφάλιση Αυτοκινήτων

Η ασφάλιση αυτοκινήτου είναι υποχρεωτική από το νόμο για την αστική ευθύνη έναντι τρίτων. 
Τα κεφάλαια της αστικής ευθύνης αναπροσαρμόζονται προς τα επάνω ώστε σταδιακά να συγκλίνουν με αυτά των υπολοίπων χωρών της Ε.Ε.. 
Μπορούμε να προχωρούμε σε on-line τιμολόγηση από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες πρώτης τάξης στην Ελλάδα, με πακέτα καλύψεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κάθε πελάτη μας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αντικείμενο της ασφάλισης είναι τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις του ασφαλισμένου τα οποία θα πρέπει να καλυφθούν για τη σημερινή τους αξία.

Οι κίνδυνοι που καλύπτονται συνήθως με αυτό το συμβόλαιο είναι: Πυρκαγιά, Κεραυνός, Έκρηξη, Πυρκαγιά από δάσος κ.λ.π.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ασφάλιση υγείας

Ασφάλιση υγείας
Οι ασφαλίσεις Ζωής περιλαμβάνουν καταρχήν τις δύο βασικές καλύψεις: Ασφάλιση υγείας & ασφάλιση ζωής .
Ασφάλιση υγείας

Οι συνηθέστερες συμπληρωματικές καλύψεις είναι : 
• Κάλυψη δαπανών εξωνοσοκομειακής περίθαλψης. 
• Κάλυψη δαπανών Νοσοκομειακής περίθαλψης. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Είπαν για μας

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΑΘΗΝΑ: Αμαρυσίας Αρτέμιδος 4, 15124, Μαρούσι Τηλ: +30 2106109921 +30 2106180786
Φαξ: +30 2106109922

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Γ. Παπανδρέου 1, 54645 Τηλ: +30 2310860910, +30 2310869391
Φαξ: +30 2310869390