Πλεονεκτήματα

Ισχυροποιούμε τη θέση της εταιρείας σας για τους ακόλουθους λόγους: 

Διαχειριζόμαστε άριστα κάθε πιστωτικό σας κίνδυνο. 

Σας συμβουλεύουμε για την χρηματοδότησή σας – από τράπεζες ή εταιρείες factoring – με εκχώρηση του συμβολαίου πιστώσεων. 

Σας δίνουμε πληροφορίες για τυχόν εγγυητικές που λαμβάνετε. 

Σας δίνουμε λύσεις για εγγυητικές που δίνετε. 

Σας συμβουλεύουμε για τυχόν πιστωτικά όρια που μπορεί να χρειάζεστε ως αγοραστές σε προμηθευτές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 

Σας παρέχουμε τη δυνατότητα χρήσης παγκόσμιου δικτύου ασφαλιστών πιστώσεων. 

Είπαν για μας

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΑΘΗΝΑ: Αμαρυσίας Αρτέμιδος 4, 15124, Μαρούσι Τηλ: +30 2106109921 +30 2106180786
Φαξ: +30 2106109922

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Γ. Παπανδρέου 1, 54645 Τηλ: +30 2310860910, +30 2310869391
Φαξ: +30 2310869390