Πυρός & Συμπληρωματικών Κινδύνων

Η ασφάλιση μίας επιχείρησης για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της πρέπει να βασίζεται σε πολλά επιμέρους στοιχεία. 

Τα ποσά των συγκεντρωμένων αξιών, η υφή και η αποθήκευση των εμπορευμάτων, οι τοποθεσίες κινδύνου και οι καλύψεις που χρειάζονται είναι κάποια από αυτά. 

Πολύ σημαντικό είναι να διευκρινίζεται εκ των προτέρων η ασφαλιστική αξία που μπορεί να είναι εντελώς διαφορετική από τη λογιστική αξία. 

Γι’ αυτό το λόγο, η εκπόνηση πραγματογνωμοσύνης για την εξ αρχής οριοθέτηση της αξίας αποτελεί το κυριότερο μέλημα πριν την κάλυψη. 

Η πραγματική αξία, η αξία καινούριου και η αξία αντικατάστασης είναι έννοιες που θα πρέπει να είναι ξεκαθαρισμένες και να οδηγούν σε σωστή κάλυψη. 

Κάθε κάλυψη πρέπει να λαμβάνει σωστό ιστορικό ζημιών και ευρεία γκάμα καλύψεων. 

Οι εξαιρέσεις και οι απαλλαγές είναι εργαλεία που βοηθούν στην εξοικονόμηση πόρων ώστε να καλυφθούν περισσότερα περιουσιακά στοιχεία με καλύτερο τρόπο.

Οι τεχνικές που ακολουθούνται διαφέρουν σε κάθε ασφαλιστική εταιρεία. 

Γι’ αυτό θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη συμφωνία σε περίπτωση συνασφάλισης. Το ίδιο συμβαίνει και στους ειδικούς όρους. Η σωστή ερμηνεία τους – ανά ασφαλιστική εταιρεία - προϋποθέτει εξειδίκευση, χρόνο και σωστές διαδικασίες. 

Επί μέρους καλύψεις που ακολουθούν την ασφάλιση πυρκαγιάς είναι η απώλεια κερδών, η κλοπή χρημάτων, η κάλυψη σεισμού, τρομοκρατικών ενεργειών κλπ.

Είπαν για μας

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΑΘΗΝΑ: Αμαρυσίας Αρτέμιδος 4, 15124, Μαρούσι Τηλ: +30 2106109921 +30 2106180786
Φαξ: +30 2106109922

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Γ. Παπανδρέου 1, 54645 Τηλ: +30 2310860910, +30 2310869391
Φαξ: +30 2310869390