Μεταφορές

Τα εμπορεύματα μίας επιχείρησης είναι πολύτιμα καθώς αποτελούν το περιουσιακό στοιχείο που αλλάζει κυριότητα για να προσφέρει χρηματική ανταλλαγή. 

Για να παραλάβει ο κάθε αγοραστής το εμπόρευμα σε σωστή κατάσταση και να μην δημιουργηθούν ποιοτικές διαφορές, θα πρέπει να φροντίζουμε ώστε τα εμπορεύματα να μεταφέρονται με σωστές διαδικασίες σε κάθε προορισμό. 

Η ασφάλιση εξαρτάται από την υφή των εμπορευμάτων. 

Ο έλεγχος των καλύψεων και η ιστορικότητα των ατυχημάτων παίζουν πολύ σπουδαίο ρόλο για τη μελλοντική σωστή αποζημίωση. 

Η κάλυψη των περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται σε κίνηση ή συνδυαστικά και σε αποθήκευση υπόκειται στον κλάδο μεταφορών. 

Διακινούμενα υλικά αγαθά είναι δυνατόν να καλυφθούν κατά παντός κινδύνου και με ρήτρες Α,Β & C.

Σε συνεχόμενες μεταφορές εξετάζουμε την βελτίωση κόστους και καλύψεων με OPEN COVER συμβόλαιο. 

Ανάλογα με τους διεθνείς όρους πώλησης : C.I.F. F.O.B. F.A.S. C.& F. C.&I. καθορίζουμε  διαφορετικούς  όρους  κάλυψης για την εξασφάλιση  των  συμφερόντων  του  ασφαλισμένου  μας 

έναντι των κινδύνων αλλά και των συμφερόντων του αντισυμβαλλόμενου ώστε να αποφευχθούν γκρίζες ζώνες επικάλυψης συμφερόντων και καλύψεων.

Είπαν για μας

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΑΘΗΝΑ: Αμαρυσίας Αρτέμιδος 4, 15124, Μαρούσι Τηλ: +30 2106109921 +30 2106180786
Φαξ: +30 2106109922

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Γ. Παπανδρέου 1, 54645 Τηλ: +30 2310860910, +30 2310869391
Φαξ: +30 2310869390