Ασφάλιση Αυτοκινήτων

Η ασφάλιση αυτοκινήτου είναι υποχρεωτική από το νόμο για την αστική ευθύνη έναντι τρίτων. 

Τα κεφάλαια της αστικής ευθύνης αναπροσαρμόζονται προς τα επάνω ώστε σταδιακά να συγκλίνουν με αυτά των υπολοίπων χωρών της Ε.Ε.. 

Μπορούμε να προχωρούμε σε on-line τιμολόγηση από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες πρώτης τάξης στην Ελλάδα, με πακέτα καλύψεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κάθε πελάτη μας. 

Υπάρχει άμεση ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου για τις υποχρεωτικές καλύψεις (Αστική Ευθύνη) και για τις προαιρετικές. 

Το γραφείο μας προσπαθεί να προσφέρει την καλύτερη σχέση κόστους-ωφέλειας. 

Στους πελάτες μας παρέχονται συνεχείς συμβουλευτικές υπηρεσίες για ατυχήματα, αλλαγή (προσθήκη-αφαίρεση) καλύψεων, αλλά και διαφοροποίηση - μείωση κεφαλαίων, κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητη. 


Εξειδικευόμαστε στην ασφάλιση και διαχείριση στόλων οχημάτων εταιριών. 

Η κάλυψή τους διαφέρει από την κάλυψη μεμονωμένων οχημάτων τόσο σε επίπεδο τιμών, όσο και καλύψεων.

Οι στόλοι δέχονται ομαδικές εκπτώσεις και αντιμετωπίζονται από την ασφαλιστική εταιρεία συνολικά.

Είπαν για μας

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΑΘΗΝΑ: Αμαρυσίας Αρτέμιδος 4, 15124, Μαρούσι Τηλ: +30 2106109921 +30 2106180786
Φαξ: +30 2106109922

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Γ. Παπανδρέου 1, 54645 Τηλ: +30 2310860910, +30 2310869391
Φαξ: +30 2310869390