Γενικά

Η ασφάλιση πιστώσεων καλύπτει μία επιχείρηση από την μη πληρωμή των επί πιστώσει οφειλών των αγοραστών λόγω αφερεγγυότητας.

Είναι μία εξειδικευμένη ασφάλιση και πρέπει να φτιαχτεί ένα συμβόλαιο στα μέτρα του ασφαλισμένου.

Εκπονούνται συμβόλαια για την εσωτερική αγορά, για μικρούς και μεγάλους αγοραστές, για όλες τις χώρες που μπορεί να εξάγει ο ασφαλισμένος, για κρατικά μονοπώλια, για μεμονωμένους αγοραστές.

Ερευνώνται οι ανάγκες του ασφαλισμένου και το προφίλ του κινδύνου.

Το κόστος της ασφάλισης εξαρτάται από τους παραπάνω παράγοντες.

Η ασφάλιση πιστώσεων είναι τόσο δυναμική όσο και οι ίδιες οι πωλήσεις της κάθε επιχείρησης. 

Σημαντική είναι η συμμετοχή μας στον αρχικό σχεδιασμό του συμβολαίου, στην πρόληψη των κινδύνων και στην αποζημίωση των ασφαλισμένων μας. 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας συνεργαζόμαστε με συναδέλφους μας σε όλον τον κόσμο ώστε να λαμβάνουμε πληροφόρηση για τις πρακτικές των ασφαλιστικών εταιρειών παγκοσμίως και για τη 
δυνατότητα να παίρνουμε τη μεγαλύτερη δυνατή κάλυψη για κάθε αγοραστή σε όποια χώρα και αν βρίσκεται.

Αναλυτικά οι συνεργάτες μας στη σελίδα : www.icba.com

Είπαν για μας

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΑΘΗΝΑ: Αμαρυσίας Αρτέμιδος 4, 15124, Μαρούσι Τηλ: +30 2106109921 +30 2106180786
Φαξ: +30 2106109922

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Γ. Παπανδρέου 1, 54645 Τηλ: +30 2310860910, +30 2310869391
Φαξ: +30 2310869390