Ασφάλιση για επιχειρήσεις

Αστική ευθύνη

Η αστική ευθύνη προϊόντος σε όλα τα είδη αλλά κυρίως στα είδη διατροφής είναι πλέον μία υποχρεωτική κάλυψη που απαιτείται τόσο από τα κράτη όσο και από τους αγοραστές. Μία ακόμη κάλυψη που ακολουθεί είναι η ανάκληση προϊόντος. Τελευταία πολύς λόγος γίνεται και από τις οργανώσεις καταναλωτών. 

Ανάλογα με τις χώρες στις οποίες πουλά η επιχείρηση αλλά και ανάλογα με το είδος του εμπορεύματος, υπάρχουν διαφορετικές ασφαλιστικές καλύψεις. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τα εμπορεύματα μίας επιχείρησης είναι πολύτιμα καθώς αποτελούν το περιουσιακό στοιχείο που αλλάζει κυριότητα για να προσφέρει χρηματική ανταλλαγή. Για να παραλάβει ο κάθε αγοραστής το εμπόρευμα σε σωστή κατάσταση και να μην δημιουργηθούν ποιοτικές διαφορές, θα πρέπει να φροντίζουμε ώστε τα εμπορεύματα να μεταφέρονται με σωστές διαδικασίες σε κάθε προορισμό. 

Η ασφάλιση εξαρτάται από την υφή των εμπορευμάτων.

Ο έλεγχος των καλύψεων και η ιστορικότητα των ατυχημάτων παίζουν πολύ σπουδαίο ρόλο για τη μελλοντική σωστή αποζημίωση. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πυρός & Συμπληρωματικών Κινδύνων

Η ασφάλιση μίας επιχείρησης για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της πρέπει να βασίζεται σε πολλά επιμέρους στοιχεία. 

Τα ποσά των συγκεντρωμένων αξιών, η υφή και η αποθήκευση των εμπορευμάτων, οι τοποθεσίες κινδύνου και οι καλύψεις που χρειάζονται είναι κάποια από αυτά. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η ομαδική ασφάλιση προσωπικού είναι μία κάλυψη που δεν γίνεται επιλεκτικά αλλά συνολικά. 

Γι’ αυτό το λόγο είναι βασικό να κρατηθεί η ισορροπία του κόστους για την επιχείρηση ταυτόχρονα με την ικανοποίηση των στελεχών και του λοιπού προσωπικού. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Είπαν για μας

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΑΘΗΝΑ: Αμαρυσίας Αρτέμιδος 4, 15124, Μαρούσι Τηλ: +30 2106109921 +30 2106180786
Φαξ: +30 2106109922

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Γ. Παπανδρέου 1, 54645 Τηλ: +30 2310860910, +30 2310869391
Φαξ: +30 2310869390