Ασφάλιση Πυρός & Συμπληρωματικών Κινδύνων

Αντικείμενο της ασφάλισης είναι τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις του 

ασφαλισμένου τα οποία θα πρέπει να καλυφθούν για τη σημερινή τους αξία.

Οι κίνδυνοι που καλύπτονται συνήθως με αυτό το συμβόλαιο είναι:

Πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμός κ.λ.π. 

Ο καθορισμός της ασφαλιστικής αξίας είναι πρωταρχικής σημασίας

μέλημά μας καθώς αποτελεί το κύριο αντικείμενο διαπραγμάτευσης

μεταξύ των ασφαλισμένων και των ασφαλιστικών εταιρειών.  

Δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η αξία του οικοπέδου 

αλλά θα πρέπει να υπολογίζεται σωστά η αξία ασφάλισης.


Ο προσδιορισμός της αξίας εξαρτάται

από τον τρόπο ασφάλισης, δηλαδή:


• Αξία καινούριου

• Αξία αποκατάστασης

• Αξία αντικατάστασης

Είπαν για μας

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΑΘΗΝΑ: Αμαρυσίας Αρτέμιδος 4, 15124, Μαρούσι Τηλ: +30 2106109921 +30 2106180786
Φαξ: +30 2106109922

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Γ. Παπανδρέου 1, 54645 Τηλ: +30 2310860910, +30 2310869391
Φαξ: +30 2310869390