Πολιτική Αιτιάσεων - Παραπόνων

Στην «ΚΟΥΙΔΟΥΡΜΑΖΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ» δεσμευόμαστε να παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και να βρισκόμαστε σε διαρκή προσπάθεια για τη βελτίωσή τους.

Η βοήθειά σας στο σκοπό μας είναι πολύτιμη. Για θετικά σχόλια ως προς τις υπηρεσίες μας, προτάσεις βελτίωσης ή κάποιο παράπονο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους ακόλουθους τρόπους επικοινωνίας:

E-mail: [email protected]
FAX: 210 6109922 ή / και 2310 869390

Ταχυδρομικά: Αμαρυσίας Αρτέμιδος 4, 15 124 Αθήνα - Υπόψη: Υπεύθυνου Αιτιάσεων «ΚΟΥΙΔΟΥΡΜΑΖΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ» ή / και Γεωργίου Παπανδρέου 1, 54645 Θεσσαλονίκη - Υπόψη: Υπεύθυνου Αιτιάσεων «ΚΟΥΙΔΟΥΡΜΑΖΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ»

συμπληρώνοντας και αποστέλλοντάς μας υπογεγραμμένο και το ακόλουθο έντυπο:

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη διαχείριση αιτιάσεων δείτε τη σχετική πολιτική μας:

Είπαν για μας

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΑΘΗΝΑ: Αμαρυσίας Αρτέμιδος 4, 15124, Μαρούσι Τηλ: +30 2106109921 +30 2106180786
Φαξ: +30 2106109922

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Γ. Παπανδρέου 1, 54645 Τηλ: +30 2310860910, +30 2310869391
Φαξ: +30 2310869390