Ομαδική Ασφάλιση Προσωπικού

Η ομαδική ασφάλιση προσωπικού είναι μία κάλυψη που δεν γίνεται επιλεκτικά αλλά συνολικά. 

Γι’ αυτό το λόγο είναι βασικό να κρατηθεί η ισορροπία του κόστους για την επιχείρηση ταυτόχρονα με την ικανοποίηση των στελεχών και του λοιπού προσωπικού. 

Ένα τέτοιο πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις και έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία για όσες έχουν επικινδυνότητα στους χώρους εργασίας, έχουν εργαζόμενους που ταξιδεύουν και αντιμετωπίζουν σοβαρά την εταιρική κοινωνική ευθύνη τους. 

Στην ομαδική ασφάλιση υγείας καλύπτεται το σύνολο ή μια ομάδα των εργαζομένων μιας επιχείρησης με ένα ενιαίο ποσό ασφάλισης. 

Υπάρχουν και τα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα:                                     • Καθορισμένης εισφοράς και • Καθορισμένης παροχής

Είναι αυτονόητο ότι κάθε χρόνο εξετάζονται οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν και έχουν σχέση με το αποτέλεσμα της προηγούμενης χρονιάς και την ανάγκη αλλαγών στις καλύψεις για το καλό των εργαζομένων. Οι παροχές είναι συνήθως:

• Ασφάλιση ζωής • Ασφάλιση μόνιμης ολικής και μερικής ανικανότητας 

• Ασφάλεια απώλειας εισοδήματος λόγω πρόσκαιρης ανικανότητας• Ασφάλιση δαπανών νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης 

• Ασφάλιση επιδομάτων π.χ. μητρότητας, χειρουργικό, νοσοκομειακό 


Είπαν για μας

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΑΘΗΝΑ: Αμαρυσίας Αρτέμιδος 4, 15124, Μαρούσι Τηλ: +30 2106109921 +30 2106180786
Φαξ: +30 2106109922

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Γ. Παπανδρέου 1, 54645 Τηλ: +30 2310860910, +30 2310869391
Φαξ: +30 2310869390